แนะนำวิธีสมัครอีเมล Hotmail แบบง่ายๆ

News

ในตอนนี้มีคนจำนวนมากให้ความสนใจสมัครอีเมลของ hotmail ซึ่งเป็นอีเมล์ที่มีอายุเก่าแก่ของโลกอีกอันหนึ่ง และที่สำคัญเจ้าของคือ Microsoft ทำให้ผู้คนนิยมใช้เป็นอีเมลหลักของธุรกิจ เพราะดูมีความน่าเชื่อถือมาก การเข้า hotmail ก็ไม่มีความยุ่งยาก หน้าจอใช้งานได้ง่าย นี่เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ทำให้คนนิยมหันมาสมัคร E-mail ของ Hotmail ดังนั้นวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีง่ายๆ เพื่อสมัครhotmail ไว้ใช้งานกัน

ขั้นตอนการสมัครใช้อีเมล Hotmail หรือ outlook

  1. เข้าไปที่หน้าเว็บไซต์ https://signup.live.com/signup ซึ่งเป็นหน้าหลักในการสมัครใช้อีเมล จะพบข้อความดังรูป

2. ในหน้าจอ “สร้างบัญชี” เรากำหนดชื่อของอีเมล ที่เราต้องการ โดยต่อท้ายด้วยเครื่องหมาย @


หมายเหตุ
เราสามารถเลือกอีเมล์ได้ 3 ชนิด คือ @outlook.co.th, @outlook.com และ @hotmail.com

3. กดปุ่ม “ถัดไป” หากมีคนอื่นที่เคยสมัครไว้ก่อน จะขึ้นข้อความดังรูป

4.เราต้องตั้งชื่อใหม่ และ กดปุ่ม “ถัดไป” หากไม่ซ้ำกับใครจะเห็นข้อความดังรูป

 

5.จากนั้นให้ใส่รหัสผ่าน ให้เราพิมพ์รหัสผ่านที่เราคิดว่าจะจำได้ดีลงไป ทั้งนี้ รหัสผ่านที่ดีควรประกอบด้วยอักขระตั้งแต่ 8 ตัวขึ้นไป โดยมีส่วนประกอบของตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ

6. เมื่อกรอกรหัสผ่านเสร็จเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม “ถัดไป”

ระบบจะถามว่าคุณชื่ออะไร เราจำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยเพื่อตั้งค่าบัญชีของคุณ
เราก็กรอกข้อมูลของเราลงไปตรงช่องว่าง

7. จากนั้ กดปุ่ม “ถัดไป”

ก็ถือว่าการสมัครเสร็จเรียบร้อยเราสามารถใช้บัญชีอีเมลของ Hotmail นี้ไปใช้ติดต่อสื่อสาร กับคนอื่นๆ ได้ทันที และขอเตือนเรื่องรหัสผ่าน ว่าควรเก็บไว้ให้มิดชิด อย่าให้คนอื่นรู้ เพราะเขาอาจนำมาล็อก-อิน เข้าอีเมลของเรา และทำอะไรที่ก่อให้เกิดความเสียหายกับเราได้